Zasady i warunki

illustration by Valero Doval

Poufność:

Twoje uczestnictwo w tym badaniu ma charakter poufny. Wszystkie dane wraz z Twoim adresem IP są przechowywane na bezpiecznym serwerze Unix. Wyniki uzyskane w eksperymencie mogą być udostępniane innym badaczom, na ich prośbę. W tym wypadku wszystkie dane personalne zostaną usunięte.

Uczestnictwo i rezygnacja:

Uczestnictwo w tym eksperymencie jest dobrowolne. Mogą w nim brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Rezygnacja może nastąpić w każdym momencie, bez żadnych konsekwencji.

Kontakt:

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące niniejszego projektu, prosimy o kontakt z Dimitri Mylona lub z kierownikiem projektu dr Lindsay MacDonald

Porozumienie:

Poprzez naciśnięcie przycisku Start następuje potwierdzenie zapoznania się z powyższymi zasadami i warunkami oraz zgoda na wzięcie udziału w badaniu.